Tag: analýza údajov

  • Úvod do radarovej mapy (spider chart) a rozsah jej použitia

    Radarová mapa, tiež známa ako Spider Chart alebo Star Chart, je tabuľka používaná na zobrazenie viacrozmerných údajov na dvojrozmernom grafe. Štruktúra radarovej mapy je podobná pavučine s viacerými osami vyžarovanými z centrálneho bodu, pričom každá os predstavuje premennú. Premenné hodnoty sú reprezentované bodmi na osi a na spojenie týchto bodov sa používajú čiary, ktoré tvoria…

  • Úvod do radarovej mapy (spider chart) a rozsah jej použitia

    Radarová mapa, tiež známa ako Spider Chart alebo Star Chart, je tabuľka používaná na zobrazenie viacrozmerných údajov na dvojrozmernom grafe. Štruktúra radarovej mapy je podobná pavučine s viacerými osami vyžarovanými z centrálneho bodu, pričom každá os predstavuje premennú. Premenné hodnoty sú reprezentované bodmi na osi a na spojenie týchto bodov sa používajú čiary, ktoré tvoria…

Pastey - Efficient Clipboard Management for Simplified Workflow !
Pastey is your go-to clipboard manager, offering a seamless experience for storing and managing your text and image snippets. Designed with productivity in mind, Pastey enhances your workflow by providing essential features tailored to your needs.
Pastey - Efficient Clipboard Management for Simplified Workflow !
Pastey is your go-to clipboard manager, offering a seamless experience for storing and managing your text and image snippets. Designed with productivity in mind, Pastey enhances your workflow by providing essential features tailored to your needs.