Tag: Anslutningskarta

  • ConnectionMap vann 34:e plats i kategorin “Graphics and Design” i Kina

    ConnectionMap – Visualisera och anslut exakt datakartor på iOS, macOS och visionOS! ConnectionMap är ditt måste-ha-verktyg för att skapa dynamiska anslutna kartor på iOS, macOS och visionOS. Designa enkelt kartor med anslutande linjer för att levande illustrera relationer och vägar, vilket förbättrar hur du visualiserar och förstår komplexa data. https://apps.apple.com/us/app/connectionmap/id6503700712 ConnectionMap Huvudfunktioner: 1. Intuitiv datainmatning:…

  • ConnectionMap在中国荣获“图形与设计”类第34名

    ConnectionMap – 在 iOS、macOS 和 visionOS 上可视化并精确连接数据地图! ConnectionMap för iOS, MacOS och visionOS.展示各种关系和路径,从而增强可视化和理解复杂数据的方式。 https://apps.apple.com/us/app/connectionmap/id6503700712 ConnectionMap 主要功能: 1. 直观的数据输入:快速、轻松地输入数据,创建带有连接线的自定义倾地 2. 数据导入:从 CSV 文件无缝导入数据,立即生成相互连接的地图。 3. 用户友好型设计:时尚、直观的界面让创建详细地图变得简单而愉快。 4. 自定义连接:可选择不同的线条风格和颜色,以清晰地表示不同类型的 5. 高质量导出:以高分辨率导出地图,非常适合演示、报告和共享。 6. 跨平台集成:针对 iOS、macOS 和 visionOS 进行了优化,确保在所有设备鸊都胓获得。都能获得 无论您是研究人员、项目经理,还是任何需要清晰说明数据连接的麅接的亅在僷僻人"Connection Mer 在中国,ConnectionMap凭借其卓越的功能和用户体验,荣获了“图形与设计”类耍倍倍类笍傰不仅是对我们团队努力的肯定,也是对用户信任和支持的最佳证明。 如需支持或反馈,请联系我们的专业团队。我们非常重视您的意见!

Pastey - Efficient Clipboard Management for Simplified Workflow !
Pastey is your go-to clipboard manager, offering a seamless experience for storing and managing your text and image snippets. Designed with productivity in mind, Pastey enhances your workflow by providing essential features tailored to your needs.
Pastey - Efficient Clipboard Management for Simplified Workflow !
Pastey is your go-to clipboard manager, offering a seamless experience for storing and managing your text and image snippets. Designed with productivity in mind, Pastey enhances your workflow by providing essential features tailored to your needs.