Zvýšte svoju produktivitu pomocou funkcie Pastey’s Desktop Hover

Efektívna správa schránky je v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí rozhodujúca a Pastey je tu na to, aby vylepšil váš pracovný postup svojimi pokročilými funkciami. Jednou výnimočnou funkciou je podpora pre pohyb na ploche, navrhnutá tak, aby výrazne skrátila čas a úsilie potrebné na kopírovanie a vkladanie viacerých častí obsahu.
Čo je to podpora po prejdení myšou na ploche?

Desktop Hover Support je funkcia, ktorá umožňuje používateľom efektívnejšie spravovať obsah schránky tým, že minimalizuje potrebu prepínania medzi rôznymi oknami. Vypnutím možnosti „zavrieť okno po skopírovaní“ v nastaveniach môžete ponechať okno správcu schránky otvorené a pre rýchly prístup naň umiestniť kurzor myši. To uľahčuje kopírovanie a prilepenie rôznych typov obsahu bez prerušenia vášho pracovného postupu.
Ako to funguje?

Povoliť umiestňovanie kurzora na ploche: Prejdite do nastavení Pastey a vypnite možnosť „zavrieť okno po skopírovaní“. Táto jednoduchá úprava zaisťuje, že okno správcu schránky zostane otvorené aj po skopírovaní položky.

Obmedzenie prepínania: Keď je okno správcu schránky otvorené, môžete naň umiestniť kurzor myši a rýchlo kopírovať rôzne úryvky textu alebo obrázkov. To znižuje potrebu prepínania medzi viacerými aplikáciami alebo oknami a zefektívňuje váš pracovný postup.

Uľahčenie hromadného kopírovania: Pri práci s veľkými množstvami údajov sa podpora po umiestnení kurzora myši stáva neoceniteľnou. Umožňuje vám rýchlo a efektívne kopírovať rôzne časti obsahu, čím uľahčuje manipuláciu s údajmi a znižuje čas strávený opakovanými úlohami.

Výhody podpory pre ukazovanie na pracovnej ploche

Zvýšená efektivita: Minimalizáciou prepínania okien vám podpora pri prepínaní na ploche pomáha udržať sústredenie a zrýchliť váš pracovný tok.
Zjednodušený pracovný postup: Majte svojho správcu schránky vždy prístupný, čo uľahčuje prácu s rôznymi typmi obsahu bez prerušenia.
Vylepšená produktivita: Rýchlo skopírujte a prilepte veľké množstvo údajov, vďaka čomu budú vaše úlohy lepšie spravovateľné a časovo menej náročné.

Ako začať

Začať s podporou Desktop Hover v Pastey je jednoduché:

Stiahnite si a nainštalujte Pastey z App Store.
Otvorte Pastey a prejdite do ponuky nastavení.
Zakázaním možnosti „zavrieť okno po skopírovaní“ povolíte podporu po umiestnení kurzora myši na plochu.
Vychutnajte si efektívnejšiu správu schránky, ktorá znižuje prepínanie okien a uľahčuje hromadné kopírovanie obsahu.

Pastey’s Desktop Hover Support predstavuje zmenu hry pre každého, kto chce zvýšiť svoju produktivitu a zefektívniť svoj pracovný tok. Či už ste zaneprázdnený profesionál, študent alebo dátový nadšenec, táto funkcia vám pomôže efektívnejšie spravovať úlohy schránky.

Pastey - Efficient Clipboard Management for Simplified Workflow !
Pastey is your go-to clipboard manager, offering a seamless experience for storing and managing your text and image snippets. Designed with productivity in mind, Pastey enhances your workflow by providing essential features tailored to your needs.
Pastey - Efficient Clipboard Management for Simplified Workflow !
Pastey is your go-to clipboard manager, offering a seamless experience for storing and managing your text and image snippets. Designed with productivity in mind, Pastey enhances your workflow by providing essential features tailored to your needs.